Menu Zamknij

GRUPY EKSPERCKIE KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Szanowni Państwo,
otrzymaliśmy informację od Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców o możliwości udziału przedstawicieli Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie w grupach eksperckich Komisji Europejskiej. Poniżej przedstawiamy Państwu grupy do których można zgłosić udział wraz z terminami.

Wszystkich Państwa zainteresowanych udziałem, prosimy o pilny kontakt z biurem Izby biuro@riph.eu, abyśmy mogli zgłosić przedstawicielstwo do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Sprawa jest pilna ze względu na krótkie terminy zgłoszeń.

1. Dokumenty rejestracji samochodów oraz kwalifikacji dopuszczenia do ruchu, termin: 26 czerwca br.

2. Zrównoważone finansowanie, termin: 16 lipca br.

3. Walka z wyłudzeniami VAT, termin: 7 sierpnia br.

Ponadto można zgłaszać ekspertów do naborów ciągłych w następujących kwestiach:

– Zarządzanie ryzykiem w sektorze wydobywczym
– Grupa doradcza ds. śladu środowiskowego
– Lądowy transport niebezpiecznych ładunków
– Instalacje kolei linowych (ważny temat – EU ma 90% monopolu światowego)
– Obserwatorzy do Komisji Eksperckiej ds. nawozów
– Urządzenia mechaniczne
– Transport przesyłek
– Sprzęt i systemy ochrony w środowiskach wybuchowych
– Zewnętrzne źródła hałasu
– Sprzęt ochrony osobistej
– Windy
– Dozowniki aerozoli (ważne w dobie epidemii)
– Rekreacyjne jednostki pływające i skutery wodne
– Pojazdy silnikowe
– Usługi finansowe
– Open road – autonomiczna, zautomatyzowana i połączona mobilność (drogowa)
– Zrównoważone porty (wodne)
– Sprzęt radiowy
– Emisje pojazdów silnikowych
– Losy absolwentów
– Ocena nowych niebezpiecznych substancji
– Alternatywy dla fluorowych gazów cieplarnianych
– Rejestracja do bazy ekspertów naukowych (ogólna)
– Prawa, równość i obywatelstwo
– Wymiana informacji o emisjach przemysłowych
– Horyzont 2020 – Badania i Innowacja

Językiem roboczym każdej grupy jest język angielski