Menu Zamknij

10 POSTULATÓW RZECZNIKA MŚP

Szanowni Państwo,

            w listopadzie ubiegłego roku Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwrócił się do organizacji zrzeszonych w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP z prośbą o przedstawienie najważniejszych 4 postulatów systemowych zmian w obszarze prawa gospodarczego i otoczenia biznesu, które ułatwią funkcjonowanie wszystkim przedsiębiorcom w Polsce. Rozpoczęta wtedy kadencja Sejmu była okazją do wystąpienia środowiska przedsiębiorców do rządzących z postulatami ważnymi dla gospodarki.
            Dotychczas głos przedsiębiorców był rozproszony przez brak określenia wspólnych interesów całego środowiska – mikro i mali mieli inne problemy, a duże firmy inne. Taka sytuacja dawała pole politykom do rozgrywania poszczególnych środowisk i przeciwstawiania jednych drugim. Brakowało też platformy, która umożliwiałaby formułowanie i przedstawianie na zewnątrz uzgodnionych przez całe środowisko gospodarcze postulatów. W tej chwili są już takie możliwości.
           Stwarza je Rada Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, która może zacząć mówić jednym głosem, a co za tym idzie skutecznie zawalczyć o tak potrzebne dla gospodarki zmiany.
     
           Po licznych konsultacjach z nadesłanych 157 propozycji w drodze powszechnego konsensusu Rzecznik MŚP wyłonił 10 obejmujących oczekiwania zarówno dużych jak i małych firm. Niestety, pandemia koronawirusa zatrzymała działania Rady w tym zakresie. Dziś mogą już wrócić do tej inicjatywy. Przedstawiamy więc Państwu listę 10 zaktualizowanych do sytuacji popandemicznej postulatów z prośbą o solidarne poparcie.
          Jeżeli nam się uda i uzyskamy dla tych wyłonionych postulatów wspólne wsparcie 228 organizacji z Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku, to politycy wszystkich opcji nie będą mogli zlekceważyć tak mocnego głosu ważnej części społeczeństwa.

Poniżej udostępniamy Państwu „10 postulatów Rzecznika” oraz tekst przykładowej deklaracji poparcia, który można ściągnąć na swój komputer. Ewentualnych modyfikacji proszę dokonywać już po ściągnięciu pliku. Następnie proszę o podpisanie go, zeskanowanie oraz przesłanie do Biura Rzecznika na adres: rada.przedsiebiorcow@rzecznikmsp.gov.pl 
w terminie do dnia 24 lipca br.