Menu Zamknij

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W CZĘSTOCHOWIE

W dniu 3 września br. w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Augustyna w Częstochowie odbyło się uroczyste rozpoczęcie częstochowskiego roku szkolnego z udziałem władz miasta oraz przedstawicieli lokalnych przedsiębiorców.

Z ramienia RIPH w Częstochowie w wydarzeniu uczestniczyli Prezes Zarządu RIPH w Częstochowie Andrzej Broniewski, Prezydent Rady RIPH Tadeusz Szymanek, Wiceprezydent Rady RIPH w Częstochowie, Członek Zarządu POLONTEX S.A. Grażyna Łuszczyk, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej RIPH w Częstochowie, Współwłaściciel firmy TEST Systemy Uszczelniające Sp. jawna Joanna Okularczyk, Członek Komisji Rewizyjnej RIPH w Częstochowie, Dyrektor Włodarczyk Motor Mariusz Włodarczyk.

W trakcie uroczystości podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Regionalną Izbą Przemysłowo – Handlową w Częstochowie, Urzędem Miasta Częstochowy reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Krzysztofa Matyjaszczyka, a Dyrekcją Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie.

Podpisany dokument ma na celu kształtowanie wzajemnej współpracy na płaszczyźnie wspierania i rozwoju szkolnictwa wyższego i ponadpodstawowego, jak również przygotowania młodzieży do życia zawodowego, dążenie do rozwoju przedsięwzięć związanych z aktywizacją absolwentów szkoły oraz stworzenie im możliwości odbycia praktyk i zatrudnienia przez przedsiębiorców.

W dalszej części uroczystości wysłuchano przemówień zaproszonych gości, którzy skierowali do młodzieży wiele ciepłych słów, życząc sukcesów w zdobywaniu wiedzy oraz umiejętności.

Relacje medialne z wydarzenia dostępne na stronach internetowych poniższych redakcji:

TELEWIZJA „ORION”

TELEWIZJA NTL

„GAZETA WYBORCZA”