Menu Zamknij

KONSULTACJE RMSP – USTAWA O ZMIANIE KC ORAZ KPC

Szanowni Państwo,
w imieniu Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców informujemy, że Rzecznik MŚP otrzymał do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (numer z wykazu: UD111).

Opis projektu:

Przedmiotowy projekt przewiduje wprowadzenie rozwiązań, które mają na celu usprawnienie i doprecyzowanie funkcjonujących regulacji prawnych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm., dalej „k.c.”) w zakresie:
1) przerwania i zawieszenia biegu przedawnienia;
2) wymagania aktu notarialnego w przypadku gruntów rolnych, mających wchodzić w skład rolniczej spółdzielni produkcyjnej;
3) instytucji wyzysku, m. in. na potrzeby umów franczyzy;
4) odpowiedzialności pełnoletnich dzieci najemców za zobowiązania rodziców wynikające z tytułu umowy najmu.

Link do projektu na stronie Sejmu: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/agent.xsp?sym…

Wszelkie uwagi, wnioski i komentarze można nadsyłać do dnia 09.07.2021 r. na adres e-mail: izba@riph.eu. Państwa uwagi zostaną przekazane do Rzecznika MŚP.