Menu Zamknij

MISJA GOSPODARCZA DO TANZANII

W dniach 8-15 września 2018 r. Krajowa Izba Gospodarcza planuje organizację Misji Gospodarczej do Tanzanii. Wyjazd skierowany jest do firm z szeroko pojętej branży wodnej, zainteresowanych wejściem na rynek tanzański. W dniach 12-13 września br. w stolicy Tanzanii Dodomie, OECD i polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przy współpracy z administracją tanzańską organizuje naukowo-eksperckie seminarium poświęcone strategii dla wody w Tanzanii. Celem seminarium jest wskazanie, w jaki sposób Polska i OECD mogłyby wesprzeć Tanzanię w rozwiązywaniu problemów związanych z wodą i przyczynić się do wdrożenia skutecznych i wydajnych reform polityki w zakresie sektora wody w Tanzanii. Seminarium stanowić będzie forum dla wymiany doświadczeń i pokazania dobrych praktyk. Wezmą w nim udział przedstawiciele władz tanzańskich szczebla krajowego i lokalnego zaangażowani w tematykę około wodną, w tym ministerstwa, w których kompetencjach znajdują się kwestie związane z wodą, leśnictwem, środowiskiem, użytkowaniem gruntów, planowaniem urbanistycznym, rolnictwem i nawadnianiem, energią, transportem, rozwojem infrastruktury, gospodarką i finansami. Obecni będą także przedstawiciele sektora bankowego, a także przedsiębiorstwa świadczące usługi związane z wodą w Tanzanii. Nie zabraknie też przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Biorąc powyższe pod uwagę udział w misji gospodarczej, seminarium, a także organizowanych przez Krajową Izbę Gospodarczą spotkaniach B2B i B2G, to niepowtarzalna szansa na jak najbardziej efektywne osiągniecie celów poprzez zintensyfikowanie działań. Kolejnym etapem projektu OECD i MSZ, będącym naturalnym follow-up misji, będzie wizyta studyjna strony tanzańskiej w Polsce zaplanowana na połowę października br. W programie seminarium w siedzibie Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie przewidziane są między innymi prezentacje wybranych polskich firm i kolejne rozmowy B2B/B2G. Obecnie uzgadniane są ostatnie szczegóły seminarium naukowo-eksperckiego w Dodomie. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat inicjatywy prosimy o kontakt z przedstawicielami Krajowej Izby Gospodarczej:

Anna Derbin nr tel.: 22 630 96 43, e-mail:  aderbin@kig.pl

Ewa Mieleszkiewicz nr  tel.: 22 630 98 37, e-mail: emieleszkiewicz@kig.pl