Menu Zamknij

PROPOZYCJA ZORGANIZOWANIA SEMINARIUM PRZEZ FIRMĘ FiM CONSULTING SP. Z O. O.

Szanowni Państwo,

firma FiM Constulting Sp. z o. o. zgłosiła się z propozycją zorganizowania jednodniowego, darmowego seminarium, adresowanego do członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie pt. „Jak zwiększać sprzedaż i sięgać po zysk, którego nie widać?”.

Tematyka seminarium została opracowana, poprzez analizę kluczowych problemów, z jakimi borykają się obecnie polscy przedsiębiorcy tj:

  • brak dostępności pracowników,

  • niska efektywność pracy, związana z przestarzałym modelem zarządzania,

  • ograniczone możliwości pomiaru efektywności zarządzania managerów,

  • wysoka presja płacowa,

  • niewystarczający stopień kontroli nad rentownością firmy, produktów i klientów.

Dobór tematyki, poruszanej na seminarium ma pomóc jego uczestnikom w lepszej organizacji swojego przedsiębiorstwa, tak aby było odporne na przeciwności losu i zawirowania otoczenia. Seminarium poprowadzą managerowie praktycy, byli prezesi dużych organizacji. Podczas seminarium poszukają z Państwem odpowiedzi na następujące pytania:

  • Czy na produkcie tracę, czy zarabiam?

  • Czy największy klient, na pewno jest najlepszym klientem?

  • Jaki jest potencjał wzrostu zysku mojej firmy i gdzie leży?

  • Czy każde zlecenie jest opłacalne?

Następnie, odbędzie się prezentacja studiów przypadków, polskich przedsiębiorstw produkcyjnych i dystrybucyjnych, które w pełni doświadczyły efektów wdrożenia systemowego zarządzania zyskiem. Pokazane zostaną innowacyjne rozwiązania, wdrożone przez firmę FIM Consulting dla swoich Klientów oraz przedstawiona zostanie wartość, którą wniosły do różnych organizacji.

Uprzejmie prosimy o informację, czy byliby Państwo zainteresowani zorganizowaniem powyższego seminarium. Na Państwa wstępne deklaracje udziału czekamy do 31 lipca br. Deklaracje prosimy przesłać do biura Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie na adres e-mail: biuro@riph.czest.pl