Menu Zamknij

SZKOLENIA PT. „METODA HYDRODYNAMICZNA W PROCESIE REGENERACJI DPF/FAP/GPF/KAT/SCR/AD BLUE – SZKOLENIE ROZSZERZONE”.

Szanowni Państwo,
zachęcamy do zapoznania się z ofertą szkoleń realizowanych przez firmę Grand Service Marcin Kot pt. „METODA HYDRODYNAMICZNA W PROCESIE REGENERACJI DPF/FAP/GPF/KAT/SCR/AD BLUE – SZKOLENIE ROZSZERZONE”.

Cena szkolenia za osobę(8h) to 6250 zł netto. Dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS poprzez Powiatowy Urząd Pracy (dofinansowanie w 100 %).

W związku z powyższym szkolenia dla pracodawców lub pracowników są w całości bezpłatne !

Podczas szkolenia prowadzący omawia dokładnie hydrodynamiczną metodę regeneracji na profesjonalnym urządzeniu, wszystkie zalety takiego rozwiązania, a także kwestie diagnostyczne układów wydechowych w różnych pojazdach.

Firma Grand Service Marcin Kot pomaga w wypełnieniu wniosku, w związku z tym jeżeli będą Państwo zainteresowani ich ofertą firma będzie potrzebowała od Państwa kilku danych, których nie da się wydobyć z bazy CEIDG, REGON, KRS
– są to takie dane jak m.in.:

  • Imię i nazwisko, adres zamieszkania osoby do reprezentacji firmy, podpisania umowy (właściciel)
  • Imię i nazwisko osoby do kontaktu z urzędem pracy – jeżeli inna niż wyżej
  • Wielkość przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwo, małe czy średnie), liczba zatrudnionych pracowników
  • Nr rachunku bankowego
  • Dane uczestnika: imię, nazwisko, pesel, data urodzenia, poziom wykształcenia (Poziom wykształcenia należy podać w podziale: gimnazjalne i poniżej, zasadnicze zawodowe, średnie ogólnokształcące, policealne i średnie zawodowe, wyższe)
  • Zajmowane stanowisko pracy, okres zatrudnienia od – do; rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu

Firma zajmie się osobiście wypełnieniem części dotyczącej uzasadnienia wyboru danej usługi, Państwo uzupełniają wyłącznie dane, do których firma nie ma dostępu.

Jeśli są Państwo zainteresowani podniesieniem kompetencji własnych lub swoich pracowników, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny pod numerem tel. 572 892 521.

W razie pytań Pan Marcin Kot pozostaje do Państwa dyspozycji:

Marcin Kot
ZENESSIO Sp. z o.o.
Tel. 606 319 874
mkot@dpfpowerjet.com
www.dpfpowerjet.com