Menu Zamknij

SZKOLENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

We wtorek 18 grudnia br. w częstochowskiej filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy przy Al.Niepodległości 20/22 w Częstochowie przedsiębiorcy rozmawiali o możliwościach wsparcia i rozwoju dla firm z wykorzystanie funduszy unijnych przeznaczonych na województwo śląskie. Organizatorem szkolenia Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Filia w Częstochowie.

Podczas spotkania eksperci dyskutowali na tematy związane z rozwojem lokalnej przedsiębiorczości i możliwościach wsparcia przedsiębiorców. W kolejnych odsłonach skupiono się na takich zagadnieniach,jak m.in. wsparcie płatnych staży i praktyk w ramach współpracy przedsiębiorców ze szkołami technicznymi i branżowymi, konkursy ogłaszane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w 2019 roku, finansowanie szkoleń i doradztwa dla firm, wsparcie dla firm oferowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości wChorzowie w 2019 roku, czy wsparcie przedsiębiorczości w pozostałych programach pomocowych.

W wydarzeniu uczestniczyli przedsiębiorcy, przedstawiciele Urzędu Miasta Częstochowy,instytucji wspierających rynek pracy, oraz szkolnictwa. Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Częstochowie reprezentowali Prezydent Rady Izby Tadeusz Szymanek wraz z Członkiem Zarządu Izby Jerzym Nowakowskim.