Menu Zamknij

XVIII EDYCJA KONKURSU „JURAJSKI PRODUKT ROKU” ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU.

Zarząd oraz Rada Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie, pragną Państwa poinformować, że w dniach 26-27 września 2018 roku odbędzie się dwudniowa uroczystość obejmująca II Jurajski Kongres Gospodarczy. Jest to wspólne przedsięwzięcie Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Częstochowy, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie. Idea, która przyświeca organizatorom Kongresu jest realizacja efektywnej współpracy na linii: „Biznes-Uczelnie-Samorząd”.

W ramach II Kongresu Gospodarczego, w dniu 26 sierpnia 2018 roku odbędzie się gala XVIII edycji Konkursu „Jurajski Produkt Roku”. W tegorocznej edycji  konkursu została wprowadzona nowa  kategoria: „Młodzi, Innowacyjni Przedsiębiorczy, która będzie przeznaczona  dla uczniów szkół średnich, zawodowych oraz studentów częstochowskich uczelni, co ma podkreślić ich kluczową rolę  dla rozwoju gospodarczego Częstochowy i regionu. Celem kategorii jest wyróżnienie i promocja młodych, zdolnych ludzi oraz umożliwienie im nawiązania kontaktów z przedsiębiorcami, zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych, jak również tworzenie warunków do nabywania praktycznych umiejętności, co pomoże wzmocnić ich pozycję na rynku pracy. Po raz pierwszy Jury Konkursu, przyzna wyróżnienie dla osób zasłużonych dla rozwoju i promocji sportu w regionie. Wyróżnienie ma na celu propagowanie lokalnych autorytetów, które swoją postawą mogą być wzorem do naśladowania dla innych. Wyróżnienie może otrzymać osoba, która w szczególny sposób jest zaangażowana w działalność miasta/gminy na rzecz rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i sportu powszechnego.

Zapraszamy Państwa do udziału w tegorocznej edycji Konkursu. Proponujemy Państwu różne formy uczestnictwa, zarówno jako sponsor, bądź jako firma/instytucja zgłaszająca się do konkursu. Oficjalne informacje o sponsorach oraz uczestnikach konkursu zamieszczone zostaną  w mediach, newsletterze RIPH oraz na Facebooku Izby. Jednocześnie informujemy, że przekazujemy do Państwa dyspozycji przestrzeń pod umieszczenie dorobku Państwa firmy, oficjalny komunikat o sponsorach zostanie zamieszczony na stronie internetowej Izby oraz w materiałach promocyjnych Konkursu – książeczce promocyjnej, Biuletynie Informacyjnym, oraz   w cotygodniowym Newsletterze RIPH w Częstochowie, dzięki któremu w każdy piątek docieramy z informacjami gospodarczymi do firm oraz samorządów.

Laureaci Konkursu mają możliwość startu bez opłat rejestracyjnych w konkursie „Teraz Polska”, którego organizatorem jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego w Warszawie.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz materiałami poświęconym kategoriom: „Młodzi Innowacyjni
i Przedsiębiorczy” oraz „Wyróżnienia dla osoby zasłużonej dla rozwoju i promocji sportu w regionie”.

Poniżej, zamieszczamy dokumenty zgłoszeniowe do udziału w Konkursie:

  • Regulamin Konkursu „Jurajski Produkt Roku” 2018załącznik

  • Karta zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie – Przedsiębiorcy – załącznik

  • Karta zgłoszenia uczestnictwa kategoria dla uczniów/studentów – „Młodzi Innowacyjni i Przedsiębiorczy” – załącznik

Najlepszy Samorząd Terytorialny Roku 2018

Najlepsza Firma Rodzinna 2018

Wyróżnienie dla osoby/instytucji zasłużonej dla promocji i rozwoju gospodarczego regionu 2018 

Wyróżnienie dla osoby zasłużonej dla promocji i rozwoju sportu i rekreacji 2018 

Na zgłoszenia produktów i usług czekamy do 24 sierpnia 2018 r.