Menu Zamknij

ZGŁOSZENIA KANDYDATUR DO RADY I KOMISJI REWIZYJNEJ RIPH W CZĘSTOCHOWIE – NOWA KADENCJA 2020-2024

Szanowni Państwo,
w związku z tegorocznym Walnym Sprawozdawczo-Wyborczym Zgromadzeniem Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie i upływem kadencji obecnego składu Rady i Komisji Rewizyjnej naszej Izby, w imieniu Zarządu i Rady zwracamy się do Państwa, członków RIPH w Częstochowie z prośbą o rozważenie możliwości zgłaszania kandydatur do Rady i Komisji Rewizyjnej na nową kadencję 2020-2024.

Mając na uwadze obecną sytuację zagrożenia i wprowadzone ograniczenia dotyczące organizacji zgromadzeń, data Walnego Zgromadzenia RIPH w Częstochowie zostanie ustalona w terminie, który pozwoli w bezpieczny sposób dla nas wszystkich uczestniczyć w Zgromadzeniu.

Ze względu na upływający okres kadencji obecnego składu Rady i Komisji Rewizyjnej zależy nam, aby planowane Walne Zgromadzenie zostało przeprowadzone z największą starannością, dlatego w naszej ocenie już teraz powinniśmy jako Członkowie naszej Izby rozpocząć zgłaszanie kandydatów na nową kadencję, co w przyszłości pozwoli na sprawne przeprowadzenie obrad posiedzenia.

Liczymy na Państwa zaangażowanie i czekamy na propozycje kandydatów do
Rady i Komisji Rewizyjnej RIPH w Częstochowie.
Państwa propozycje prosimy przesyłać do Biura Izby na
adres e-mail: izba@riph.eu.

Kandydatów można zgłaszać za pośrednictwem karty zgłoszeniowej, która stanowi załącznik do niniejszego pisma. Każdy z kandydatów musi uzyskać rekomendacje 3 Członków Izby.

Karta zgłoszeniowa – Rada
Karta zgłoszeniowa – Komisja Rewizyjna

Rekomendacja Rada RIPH w Częstochowie
Rekomendacja Komisja Rewizyjna RIPH w Częstochowie