Menu Zamknij

ZGŁOSZENIA KANDYDATUR DO RADY I KOMISJI REWIZYJNEJ RIPH W CZĘSTOCHOWIE – NOWA KADENCJA 2020-2024

Szanowni Państwo,
w związku z tegorocznym Walnym Sprawozdawczo-Wyborczym Zgromadzeniem Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie i upływem kadencji obecnego składu Rady i Komisji Rewizyjnej naszej Izby, w imieniu Zarządu i Rady zwracamy się do Państwa, członków RIPH w Częstochowie z prośbą o zgłaszanie kandydatur do Rady i Komisji Rewizyjnej na nową kadencję 2020-2024.

Obrady Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia planujemy przeprowadzić na koniec czerwca 2020 r. z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i w trosce o nasze wspólne zdrowie. O terminie posiedzenia zostaną Państwo poinformowani drogą e-mail.  

Ze względu na upływający okres kadencji obecnego składu Rady i Komisji Rewizyjnej zależy nam, aby planowane Walne Zgromadzenie zostało przeprowadzone z największą starannością, dlatego już teraz prosimy Państwa o nadsyłanie swoich kandydatur na Członków Rady i Komisji Rewizyjnej, co pozwoli na sprawne przeprowadzenie obrad posiedzenia.

Liczymy na Państwa zaangażowanie i czekamy na propozycje kandydatów do
Rady i Komisji Rewizyjnej RIPH w Częstochowie.
Państwa propozycje prosimy przesyłać do Biura Izby na
adres e-mail: izba@riph.eu do dnia 10 czerwca br.

Kandydatów można zgłaszać za pośrednictwem karty zgłoszeniowej, która stanowi załącznik do niniejszego pisma. Każda firma członkowska może zgłosić kilku kandydatów do Rady lub Komisji Rewizyjnej.
Każdy z kandydatów musi uzyskać rekomendacje 3 Członków Izby.

Karta zgłoszeniowa – Rada
Karta zgłoszeniowa – Komisja Rewizyjna
Rekomendacja Rada RIPH w Częstochowie
Rekomendacja Komisja Rewizyjna RIPH w Częstochowie