Menu Zamknij

XXIII EDYCJA KONKURS „JURAJSKI PRODUKT ROKU” I III ODZNACZENIA „JURAJSKIE OLIMPY”

Szanowni Państwo,

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie zaprasza do udziału w XXIII Edycji Konkursu „Jurajski Produkt Roku”, którego finałowa Gala wręczenia nagród tegorocznym laureatom odbędzie się
7 grudnia 2023 r. o godz. 17.00 w Hotelu STRZELNICA Family Resort & Spa.

Ideą Konkursu jest stworzenie przedsiębiorcom z regionu możliwości promocji swoich wyjątkowych produktów i usług wyróżniających się wysoką jakością, innowacyjnością, niepowtarzalnością, jak również wiarygodnością. „Jurajski Produkt Roku” upowszechnia zasady rzetelnego prowadzenia działalności gospodarczej, wspiera i promuje lokalną przedsiębiorczość.
Udział w Konkursie to doskonała możliwość promocji firmy, pomaga
w rozwoju przedsiębiorczości oraz sprzyja wzrostowi konkurencyjności.

KORZYŚCI

 • publiczne otrzymanie Statuetki i godła promocyjnego „Jurajski Produkt Roku”, którym Laureat może posługiwać się dożywotnio ze wskazaniem daty otrzymania nagrody,
 • publikacja informacji o Laureacie na stronie internetowej www.riph.czest.pl
  w zakładce poświęconej Konkursowi „Jurajski Produkt Roku”, oraz na facebooku RIPH w Częstochowie;
 • informacja o Laureacie w materiałach promocyjnych poświęconych Konkursowi – Gazeta regionalna, Newsletter gospodarczy,
 • prezentacja firmy podczas uroczystej Gali wręczenia nagród;
 • zaproszenie dla Laureata na Galę podsumowującą tegoroczną XXIII edycję Konkursu, która odbędzie się 7 grudnia 2023 r. w Hotelu STRZELNICA Family Resort & Spa– zaproszenie 2 osobowe;
 • publikacja informacji o Laureatach Konkursu w mediach.

Jury Konkursu przyzna nagrody w dziesięciu kategoriach. Zgłoszenia produktów i usług można lokować w następujących kategoriach:

 • E-technologie, innowacje, e-usługi
 • Produkt bądź usługa budowlana
 • Produkt przemysłowy
 • Produkt rolno-spożywczy
 • Produkt w dziedzinie ekologii, ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii
 • Usługa
 • Produkt inny
 • Społeczna Odpowiedzialność Biznesu – Etyka w Biznesie
 • Produkt inny (projekty indywidualne, rękodzielnictwo)
 • Najlepsza Firma Rodzinna
 • Najlepszy Samorząd Terytorialny Roku
 • Młodzi Innowacyjni i Przedsiębiorczy

Tradycyjnie zostaną wręczone wyróżnienia dla jednostek samorządu terytorialnego oraz dla osób/instytucji, które przyczyniły się do rozwoju gospodarczego regionu i wzrostu przedsiębiorczości. 

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. W załączeniu dostępne karty zgłoszeniowe

 • Regulamin Konkursu „Jurajski Produkt Roku” 2023
 • Karta zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie – Przedsiębiorcy

Najlepszy Samorząd Terytorialny Roku 2023

 • Ankieta zgłoszeniowa
 • Deklaracja uczestnictwa

Najlepsza Firma Rodzinna 2023

 • Karta zgłoszeniowa
 • Deklaracja uczestnictwa

Wyróżnienia:

Wyróżnienie dla osoby/instytucji zasłużonej dla promocji i rozwoju gospodarczego regionu 2023

 • Karta zgłoszeniowa

NA ZGŁOSZENIA PRODUKTÓW I USŁUG CZEKAMY DO 20 LISTOPADA 2023 R. 

WSPÓLNIE BUDUJMY PRZYSZŁOŚĆ NASZEJ IZBY, NASZYCH FIRM, CZĘSTOCHOWY I SUBREGIONU !